Tindo-solar mono crytaline

เปิดอ่านแล้วกว่า 1451 ครั้ง
1451 views

เกี่ยวกับ TINDO SOLAR
Tindo = ดวงอาทิตย์
เป็นคำที่มาจากภาษาอะบอริจินของ Kaurna Warra ซึ่งเป็นภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองที่ราบแอดิเลดซึ่งตั้งอยู่ที่โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของเรา Tindo ออกแบบ และผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยในออสเตรเลียสำหรับออสเตรเลีย และทั่วโลก Tindo Solar เป็น บริษัท ที่เป็นเจ้าของ และดำเนินกิจการในประเทศออสเตรเลียซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2554 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตการผลิต และการสร้างงานของออสเตรเลียในภาคการผลิตขั้นสูง